Riešenia

Zameriavame sa na poskytovanie softvéru a služieb, ktoré riešia špecifické potreby zákazníkov, ako napríklad:

  • Prezentácia a riešenia internetového marketingu

  • Synchronizácia dát, migrácia a špecifické riešenia pre výmenu údajov a nástroje

  • Vlastný vývoj

Všetky riešenia sú založené na produktoch eWare, ktoré využívajú najnovšie technológie spoločnosti Microsoft, ako sú MS SQL Server, Integration Services, SharePoint a BizzTalk. Riešenia sú poskytované ako služba, vrátane hostingu, údržby a softvérových licencií.