O nás

Spoločnosť eWare je nezávislý poskytovateľ softvérových riešení. Vznikla v roku 2010 s cieľom poskytnúť špeciálne a vysoko odborné znalosti partnerom etablovaným na trhu. Spolu s nimi sa zameriavame na riešenia v oblasti sieťových odvetví. Špecializujeme sa najmä na

  • Systémovú integráciu geografických informačných systémov v procesoch údržby a rozvoja siete a na zákaznícke riešenia SAP IS-U a S/4HANA
  • Implementáciu komunikácie na deregulovanom trhu s elektrickou energiou a plynom v module IDE systému SAP IS-U

 

Naším druhým, nemenej dôležitým cieľom je preniesť naše skúsenosti do segmentu malých a stredných podnikov. Chceme poskytnúť úroveň služieb a štandardy bežné pre „Enterprise“ systémy aj segmentu, kde sú často dôležitejšie ekonomické faktory riešenia. Snažíme sa

  • poskytnúť vysokoškálovateľné riešenia, ktoré konkrétne adresujú biznis potreby
  • dynamicky reagovať na zmeny potrieb a zvyšujúce sa nároky rastúcej spoločnosti
  • a zároveň minimalizovať investičné náklady

Aby naše riešenia spĺňali požiadavky funkčné aj ekonomické, staviame najmä na produktoch spoločnosti Microsoft: Office 365, MS SQL Server, SharePoint, BizzTalk a produktoch Azure.